בתוך החיים

אין לך פנאי? זה הזמן המתאים ביותר…

כולנו מחכים ליום שיהיה לנו זמן לכל מיני דברים חשובים,
התוכניות רשומות בפתקיות שהתקמטו והתכבסו בכיסים השכוחים,
אבל אנחנו יודעים שהזמן הזה לא נברא עדיין וקלושים הסיכויים שייברא.

קרא עוד »